Biz işçilerin, çiftçilerin, yoksulların ve toplumsal emeğin partisiyiz.

İstanbul’da gerçekleşen ve iki gün sürecek olan konferansın açılış konuşmasını yapan Temelli şunları söyledi: 

Örgütsel yapımızı yeniden ele alan, değerlendiren bu çalışmaların bugün Marmara Bölge Konferansıyla sürdürüldüğü bir aşamadayız. Önce bir çalıştay ile başladık. Bugüne kadar pek çok bölgede gerçekleşti. Bugün Marmara önümüzdeki günlerde Amed’de yapılacak bölge konferanslarından sonra 3-4 Ağustos’ta Büyük Örgütlenme Konferansı yapacağız. Önemlidir çünkü bugüne kadar örgütsel yapımızda aslında bir var olma mücadelesi verdik. Bunu da başardık. Partimiz bugün 6 yaşını geçmiştir. Türkiye siyasetinde artık vardır, Türkiye siyasetini yeniden yapılandırmakta, yeni bir kulvara çekebilmektedir. 

Geçmişteki hatalardan dersler çıkaracağız ama başarıları da geleceğe taşıyacağız
 
Bu örgütsel yeniden yapılanma hamlemizle önümüzdeki sürecin dinamiklerine uygun örgütsel yeniden bir başlangıç yapıyoruz. Geçmişteki eksiklerimizden, geçmişte yaptığımız hatalardan dersler çıkaracağız ama geçmişte başardıklarımızı ve yine katkıları da önümüzdeki sürece taşıyacağız. Bugün, Türkiye siyasetine dönüp baktığımızda Türkiye siyasetinin belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey örgütsel hayattır. Türkiye siyaseti adeta kutuplaşmış bir alan içinde toplumu siyasetsiz bırakan, toplumun siyaset yapma hakkını elinden alan bir anlayışa hapsolmuştur. Hem örgütlü hamlemizle hem stratejimizle toplumu siyasete davet ediyoruz, örgütlü hayata davet ediyoruz, yaşama müdahaleye davet ediyoruz. Yaşama müdahale etmek siyaset yapmaktır, haklarımızı korumaktır. 

Bu açmaz Türkiye’yi çürütüyor, bu çürümenin sorumlusu bugünkü sistemdir

Toplumu savunmak gerek. Gelin hep beraber HDP’de siyaseti toplumsallaştıralım, toplumu siyasallaştıralım. Bu çabamızla mücadelemizi büyütmeyi, örgütsel yapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Çünkü Türkiye’ye dönüp baktığımızda Türkiye siyaseti öyle bir açmazın içine girmiştir ki adeta Türkiye’yi çürütmektedir. Sadece Türkiye’yi değil Orta Doğu’yu da. Bugün Akdeniz’den Orta Doğu’ya kadar olumsuz siyasi dalganın üretildiği bir mecraya dönüşmüştür. Neden? Aslında bunu birkaç açıdan değerlendirebiliriz. Ama çok belirgin bir şey bugün önümüzde duruyor. Bu çürümüşlüğün müsebbibini aramak için ilk gözümüze çarpan şey belki de en sahici yanıt gerçek yanıttır. Nedir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu sistem Türkiye’nin bırakın sorunlarını çözmek, sorunlarına sorun katar.

Bu sistem son bir yılın değil son 40 yılın, 12 Eylül aklının bakiyesidir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sadece son bir yılın ortaya çıkardığı bir tablo değildir. Son 40 yılın bakiyesidir. Yani 12 Eylül aklının bakiyesidir. Cunta generallerinin hayalini kurduğu ama hayata geçiremediği şeyi bugünkü iktidar hayata geçirmeye çalışmaktadır. Faşizmi kurumsallaştırmak, diktatöryal rejimi inşa etmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen uydurma sistemi topluma, emekçilere, kadınlara dayatıyorlar. Toplumun aklıyla alay edercesine de dönüp diyorlar ki bu sistem daha 1 yaşında, sistemi eleştirmek için erkendir. 

Bu hastalığı MR çekerek çözemezsiniz, çözüm demokrasidir

Hayır, bu sistem 1 yaşında değil 40 yaşındadır. Evet, 12 Eylül Anayasının yamalı bohça haline gelmiş bir anayasanın ortaya çıkarmış olduğu tablo budur. Sorun varsa rehabilite ederiz, MR’ını çekeriz diyorlar. Demek ki bir sorunun olduğuna onlar da ikna olmuş. Bir sorun var, bir hastalık var. Bir hastalık olarak değerlendiriyorlar ki MR’dan bahsediyorlar. Evet, bu bir politik hastalık. Bunun çözümünü MR çektirerek bulamazsınız. Bunun çözümü demokrasidir, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden kurtulmaktır. 

Sistemin içinden çözüm üretmek beyhude çabadır

Bu sistemin içinden çözüm üretmek beyhude bir çabadır. Tam da topluma bunu anlatmak için, toplumu bu konuda ikna etmek için önemli bir uğrak vardı önümüzde o da 31 Mart seçimleriydi. 31 Mart seçimlerine giderken ortaya koyduğumuz strateji ile aslında biz bu 40 yıllık sürecin değerlendirmesini yaptık. Aslında 17 yıllık AKP iktidarı döneminin ve HDK ile başlayan kendi sürecimizin de değerlendirmesini yaptık. Bütün bunlarla anayasa referandumu, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerini birlikte değerlendirdiğimizde güçlü bir stratejiyi ortaya koyduk. Müdahale etmemiz gerekiyordu, müdahale ettik. Böyle gelmiş ama böyle gitmez dedik. Stratejimiz bu kutuplaşmaya karşı bir itirazdı. 

Üçüncü Yol demek aslında bir seçenek var demektir

Türkiye siyasetini iki kutba hapseden, bu gerilim hattına karşı doğrudan bir müdahaleydi. Üçüncü bir yol var demek aslında bir seçenek var demektir. Bu kutuplaşmış siyasete karşı emekçilerin, kadınların, gençlerin, Türkiye halklarının hakkını savunmaktır. Çünkü onlardan yana, onların tercihlerinden yana siyaset yapmayan bu anlayış tam tersine onların hakkını gasp ederek yoluna devam etmek istiyor. Bunu yaparken de her zaman olduğu gibi toplumu ayrıştırıyor. Bu kutuplaşmış kamplara hapsetmeyi siyaset olarak topluma sunuyor. Buna itiraz etme, buna karşı siyaset yapma iklimini de savaş ve şiddet politikaları ile ortadan kaldırıyor. Tam 40 yıldır bu döngünün içindeyiz. AKP iktidarı bunun en sofistike senaryoları ile karşımıza çıktı. 

AKP’nin devranı sürdürmesine müdahale ettik

Son 10 yıla baktığımızda hem ekonomi alanında hem siyasal hem sosyal yaşamda AKP iktidarının bu 40 yıllık döngüyü devam ettirmek için, devranı döndürmek için nelere başvurduğunu gördük. Buna müdahale etmek önemliydi. 31 Mart stratejimizin gücü buradaydı. Tabii bunu kabul etmediler, buna karşı hemen saldırıya geçtiler. Belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize KHK tuzağıyla mazbatalarını vermediler. Seçime giderken hayata geçirdikleri devlet kampanyaları ile Muş’u, Şırnak’ı, Malazgirt’i ve çok sayıda belediyemizi çaldılar. Yetmedi 31 Mart’tan sonra yenilenmesi gereken hiçbir seçimi yenilemeyip sadece İstanbul seçimlerini yenilediler. Baktık ki hiçbir ders çıkarmamışlar, o zaman 23 Haziran’da bunlara bir ders daha verelim dedik, o dersi de verdik. Hani meydanlarda diyordu ya “Kürtler defolun gidin”, hani meydanlarda bizi tehdit ediyordu Osmanlı tokadını gösteriyordu ya bize, biz ona o öyle olmaz dedik. 23 Haziran’da bir Kürt tokadı çaktık ki feleğini şaşırdı. 

HDP olarak barış ve demokrasi yolunun açılmasına vesile olduk, bunun gururunu yaşıyoruz

HDP olarak tüm halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin yani tüm toplumun partisi olarak aslında biz barış ve demokrasi yolunun açılmasına vesile olduk. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu önemliydi, çünkü özellikle 40 yıllık tarih içinde ve 17 yıldan bahsettik ama özellikle son 4 yıl çok önemli bir süreçti. Son 4 yılda Türkiye’nin adım adım tecritleştirildiğini görürsünüz. Demokrasi, hukuk ve adalet adına ne varsa bunları tasfiye edildiğini gördük. Tecrit kırılmalı dedik. Tecrit hala sürüyor. Mutlak tecride yönelik 200 günlük açlık grevi ile Sevgili Leyla Güven’in direniş elbette sonuç verdi ama tecrit sürüyor. Bu tecridin tümden ortadan kalkması bir adalet, demokrasi barış mücadelesine ihtiyaç duyuyor. Çünkü tecrit sadece İmralı’da değil. 

Seçim zamanları sandıklarda buluşan mücadeleyi gelin kalıcı hale getirelim  

İmralı karasularından başlayıp bütün Türkiye’yi çepeçevre kuşatmış durumdadır. Hukuk, adalet adına ne varsa tecrit altındadır. Diğer taraftan Türkiye’de büyük bir adalet mücadelesini hayata geçirmek gerekiyor. Demokrasi dediğimizde, adalet ve hukuk mücadelesini ve bu tecritleşmeye karşı mücadeleyi de kapsıyor. Gelin bu demokrasi mücadelesinde buluşalım. Seçim zamanları ortaya çıkan sadece sandıklarda buluşan mücadeleyi gelin kalıcı hale getirelim. Gelin Demokrasi İttifakında buluşalım. Böylece bu ülkenin ihtiyaç duyduğu adalet, hukuk ve toplumsal barışı hep birlikte inşa edelim. Bunu yapabiliriz. Nasıl ki 31 Mart’a giderken bu anlamıyla demokrasi mücadelesinde bütün toplum yan yana gelmeyi başardı, o zaman bunu önümüzdeki döneme hep birlikte taşıyalım. 

Barış dediği ve demokratik siyaset yürüttüğü için binlerce insan cezaevinde

Öncelikle barış diyoruz, barış olmadan demokratik hayatı inşa etmemiz mümkün değil. Barış dedikçe barış diyenlere saldıran bir iktidar var. Biz barış adına adım attıkça barış diyenleri hapse tıkayan bir iktidar var. İşte Barış Akademisyenleri, işte Füsun hoca. Neden cezaevinde anlamak mümkün değil. Barıştan yana tavır alan herkese bu saldırı devam ediyor. Çünkü barış bu iktidarın hastalığının teşhirini ortaya koyuyor. Savaştan ve şiddetten beslenen bu iktidar, iktidarını sürdürebilmek için her geçen gün şiddeti baskıyı artırmaya devam ediyor, toplumsal barışı dinamitliyor. Binlerce masum insan cezaevinde. Neden, fikirlerini söyledikleri için. Demokratik siyaset yaptıkları için cezaevindeler. Bizim sevgili eş genel başkanlarımız, belediye eşbaşkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, 5 bin arkadaşımız barış ve demokrasi istedi diye cezaevinde. Ama bu ülkede suç işleyenler elini kolunu sallayarak sokaklarda gezmeye devam ediyor, suç işlemeye devam ediyor. Arkadaşlarımızın bir suçu yok; bir sevdaları var. Şimdi bu sevdayı bu mücadeleyi büyütme zamanıdır. Toplumsal barışı büyütmek zorundayız. Bir an önce tüm siyasi tutsaklar, fikirlerinden dolayı cezaevinde olan herkes, gazeteciler, akademisyenler özgür kalmalıdır. Toplumsal barış adına, Demokles’in kılıcı gibi halkların, kadınların, emekçilerin üzerinde sallanan bu TMK lağvedilmelidir. Biz bize kurduğumuz bir barış kalıcı olamaz. Suriye, Irak barışı için de adım atmalıyız. Suriye halkları, Irak halkları kendi kaderlerine kendileri karar vermelidir. Suriye ve Irak’a sürekli savaş ihraç etmemeli, artık sınır ötesi operasyonlarla oradaki halkları yerlerinden yurtlarından etmemeliyiz. Savaş politikalarına son verilmelidir. Bunun yolu bütün toplumsal kesimlerin savaş karşısında bir araya gelmesi ile mümkündür. Demokrasiyi istemek, barış istemektir. Barış istemek hem kendiniz için hem de bütün insanlık için istemektir. Suriye halkları için istemektir, Irak halkları için istemektir. 

Bu savaş düzeni ancak bizim barış mücadelemizle yıkılabilir

Bu iktidarın Kürt düşmanlığından beslenerek savaş politikaları ile var etmeye çalıştığı bu düzen ancak bizim barış mücadelemiz ile yıkılabilir. O yüzden her yerde barış diyoruz. Dünyada, ülkemizde, Orta Doğu’da barış. Barış için mücadelemizi ortaklaştırmalıyız. Toplumu ayrıştırmaya ve bölmeye çalışanlar yaşamın her alanına kafalarını sokup insanları karşı karşıya getiriyor. Kürt, Türk, Alevi, Sünni kimliklerimizi, farklılıklarımızı adeta birbirinin karşısına konumlandırarak buradan beslenmeye çalışıyor iktidar. 

Ortaklaşacağımız bir zemine, bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var

Farklılıklarımız zenginliğimizdir, varlık nedenlerimizdir. Ama bizim ortaklaşacağımız bir zemine ihtiyacımız var, bir toplum sözleşmesine ihtiyacımız var. Şimdi bunu yazmanın zamanıdır. Anayasaya ihtiyacımız var. Anayasa bir toplumsal mutabakat için bizi buluşturabilecek bir zemindir. Gelin, faşizme karşı mücadelemizi bir anayasa sürecinde, toplumsal müzakere sürecinde buluşturalım. Hem faşizmi yıkalım hem de yeni gelenin hazırlığını yapalım. Kurucu bir özne olarak buna öncülük yapalım. Gelin yeni bir toplum sözleşmesi için seferber olalım. Eşit yurttaşlık temelinde bütün halkların inançların kendisini içinde bulacağı bir sözleşmeyi birlikte yaratalım. Anayasası olan bir devlet değil, anayasal devlet için mücadele edelim. Eline sopayı geçirip Diyadin Belediyesini basanlara karşı Erzurum Karayazı’da yaşanan barbarlığa karşı gelin seçilmişleri, toplumu koruyan bir anayasayı ve hukuk sistemini birlikte kuralım. Bunu yapamazsak, bu barbarlık bunu Karayazı’da dün Diyadin’de, hiç şüpheniz olmasın yarın tam da burada İstanbul’un göbeğinde Kadıköy’de sizi bekliyor olacaktır. Eğer bir yerde adaletsizlik varsa bilin ki o orada kalmaz. Kötülük kötülüğü besler. Hani diyorlar ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın, hiç kuşkunuz olmasın o yılan bin yıl yaşar ama sizin ömrünüz kısalır. Gelin, iyiliği yaşatalım, iyiliği büyütelim, ortak iyilik için gelin ortaklaşalım. Ortak olan güzeldir, güzel olan hakikattir.

Bunlar Matruşka gibi, uzunundan ne hayır gördük kısasından ne göreceğiz

Hakikatin gücünü yaratmak için gelin yan yana demokrasi ittifakında buluşalım hem toplumsal barış için hemde toplumun bir arada yaşama iradesini ortaya koyacak bir gelecek için anayasal buluşmayı gerçekleştirelim. Hem bugün için mücadele hem gelecek için müzakere zamanıdır. Bunu başarabiliriz. Bunu yapmak için gelin demokrasi ittifakı çağrısına kulak verin. Eğer biz bugün bunu yapmazsak yine Rus oyuncağı Matruşka gibi Türkiye’yi oyalamaya devam edecekler. Açıyorsunuz içinden aynı şey çıkıyor sadece boyu kısa. Uzunundan ne gördük ki kısasından ne bekleyeceğiz. Şimdi yeni siyaset mutlak demokrasi için mücadele zamanıdır, radikal demokrasi zamanıdır. Güçlü bir fikriyatımız var  Şimdi bu fikriyatı örgütleme zamanıdır. Bu örgütleme konferanslarında bu fikriyatı nasıl örgütlemeliyiz, nereden başlamalıyız, bunun yanıtlarını arayacağız. 

Meclislerde yan yana geleceğiz, özgürlüğü var edeceğiz

Bir fikriyatımız var, radikal demokrasi dedik. Bu çok kıymetli ve önemli bir fikriyat. Toplumu siyasete davet ederken toplumun, kadınların, emekçilerin söz yetki ve karar sahibi olacağı bir iktidarı seçenek olarak var ediyor. Bugünkü iktidarın, kutuplaşmış anlayışın iktidar tasavvuruna karşı yeni bir iktidar anlayışını, halkın iktidarını bir hedef olarak önümüze koyduk. Bunu var edebilmenin yolu mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde örgütlenmektir. Meclisleri var etmektir, o meclis aklını siyasetin her alanına taşımaktır. İşte radikal demokrasi dediğimiz budur. Meclislerde yan yana gelmektir, özgürlüğü var etmek ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. Hiç kimse bunu sizin adınıza yapmaz, hiçbir rol model sizin adınıza buna sahip çıkmaz. Hiçbir kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Siz yapacaksınız, biz yapacağız hep beraber yapacağız. Bugünden yarına hem kendimizi hem toplumu örgütleyeceğiz. Örgütlü toplumla özgürlüğe ulaşacağız. 

Kadın özgürlüğü olmadan toplumsal özgürlük olmaz

Özgürlük dedik. Her şeyden önce şunu unutmamalıyız. Radikal demokrasinin 3 saç ayağı var: emek mücadelesi, kadın mücadelesi  ve ekoloji mücadelesi. Unutmayın kadın özgürlüğü var olmadığı sürece toplumsal özgürlük var olmaz. O yüzden de HDP kadın partisidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele eder ve toplumsal eşitsizlik sona erene kadar mücadelesini sürdürür. Eşbaşkanlık sistemi, eşit temsiliyet bunlar önemlidir ama bunlardan öte kadın özgürlüğü için tüm HDP ve HDK’liler bütün bileşenlerimizle mücadele ederiz. Emek mücadelemizi var ederiz, ücretli köleliğe son vermek ve emeğin özgürlüğü için bu mücadeleyi büyütürüz. Emeğin özgürleşmesi ancak ve ancak bu mücadele ile mümkündür. Bu bir adalet mücadelesidir. Bu, sınıfsal tahakkümü kaldıracak en önemli ayaktır. Biz işçilerin, çiftçilerin, yoksulların ve toplumsal emeğin partisiyiz. Toplumsal emeğin partisiyiz ve emek özgürleşene kadar mücadele sürdüreceğiz. 

Şampiyonluk AKP ve Türkiye’dedir

Yine ekoloji ve doğa mücadelemiz. Hem bugün hem de gelecek için vazgeçemeyeceğimiz mücadeledir. Bugün kapitalizmin saldırılarına baktığımızda emeği sömürmeye ve doğayı talan etmeye devam ediyor. Son 4 yıla baktığımızda karşımıza çıkan en önemli fotoğraf budur. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri kadının sosyal yaşamdan dışlanması erkek egemen zihniyetin giderek yaygınlaşması, Bu aslında kapitalist sistemle barışık sistemlerin dayattığı bir modeldir ve şampiyonluğu yine AKP ve Türkiye almıştır. 

Kapitalizmin emeği daha fazla sömürdüğü bir çağı yaşıyoruz

Yine dönüp baktığımızda, kapitalizmin emeği daha fazla sömürdüğü bir çağı yaşıyoruz. Sefalet ücretlerine mahkum edilmiş, iş güvencesinden yoksun bırakılmış, nöbetleşe bir yokluğa mahkum edilmiş bir emek dünyası var ve yine bu alanda neo-liberalizmin şampiyonluğunu yine kimseye bırakmamış bir AKP var karşımızda. Her gün ortalama 5 işçi yaşamını yitiriyor. Bugün asgari ücret açlık sınırının altında. Bugün sendikal hakların hepsi engellenmiş grev hakkı bile yok. Onun emekçiden anladığını biz buradan tarif edemeyiz. O yüzden de emeğin mücadelesini veriyoruz.  

Gelin hep birlikte halkın iktidarını yaratalım

Ve tabii doğa. Doğa talanı. Termik santraller, HES’ler, nükleer santraller. Enerji ihtiyacı diye bir şey uydurulup ülkenin kaynaklarının doğa eliyle yok edildiği bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. O yüzden radikal demokrasi dediğimiz fikriyatımız doğa talanına, emek sömürüsüne ve cinsiyetçiliğe karşı toplumun kendi öz örgütlülüğüdür. Bunu hayata geçirmek ve başarmak zorundayız. Toplumun siyasallaşması politikanın toplumsallaşması dediğimiz meseleyi buradan yaratmak zorundayız. O yüzden de şimdi HDK ve HDP olarak bir kongre partisi olarak mahalle meclislerine iş yeri ve sokak meclislerine dünden çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Komisyonlarımızla, yatay örgütlenme modelimizle toplumu bizatihi karar süreçlerine katarak aslında tam da bu sömürü ve talan düzenine karşı politik özne olma özelliğimizi yeniden öne çıkaracağız. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Toplum mücadelesi ile bu bir iktidar mücadelesidir. Gelin bu iktidar yürüyüşüne katılın. Gelin tüm demokrasi güçlerine bu çağrıyı yapıyoruz. Demokrasi güçleri demokrasi ittifakında buluşun ve gelin halkın iktidarını hep birlikte var edelim. Bu amaçla örgütlenme konferanslarımız aslında sadece kurumsal bir örgütlenmenin şematiğini çıkarmaz. Örgütlenmeyi politik bir akılla ele alır ve tüm toplumu bu örgütlenme çabasına siyasete müdahale etme çabasına davet eder. Bu amaçla yaptığımız konferansların önemli açılımlar yaratacağına inanıyorum. Ve bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir