AKP İktidarı Eğitim Alanını Oyun Sahası Sanıyor!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ziyareti dönüşünde yaptığı konuşmada Japonya’da 800 üniversiteden yüzde 10’unun salt kadınlara dönük üniversiteler olduğunu söyleyerek YÖK Başkanı’na bu uygulamanın Türkiye’de de başlatılabilmesi için çalışmalar yapması konusunda talimat verdiğini dile getirdi.

İktidarı boyunca eğitim sistemini anaokulundan yükseköğretime kadar her düzeyde defalarca değiştirmiş, sadece Milli Eğitim sisteminde 17 yılda 17 kez değişiklik yapmış olan AKP iktidarını eğitimi ciddi bir iş olarak ele almaya davet ediyoruz. Eğitim, bu ülkenin aydınlık geleceğinin inşa edildiği bir alandır, “kindar ve dindar nesil yetiştirme” hedefi doğrultusunda araçsallaştırılacak ve yapboz tahtasına dönüştürülecek bir alan değildir. Eğitimin amacı oy aldığınız kimi kesimlerin size desteğini artıracağını düşünerek cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kız çocuklarını toplumsal cinsiyet rollerine hapsedecek düzenlemeler yapmak değildir. Mezhepçi, tekçi bir anlayışla çocuklarımızı zorla İmam Hatip Okullarına yönlendirmek değildir. Çok dilli, çok kültürlü toplumsal gerçekliğimizin ihtiyacı olan anadilinde eğitimi hayata geçirmemekte ayak diremek hiç değildir. 

AKP iktidarının eğitim sistemiyle ilgili 17 yıllık deneyimi, kendi yönetsel aklının aynası olmuştur. AKP’nin sebep olduğu en yıkıcı tahribatlar, ne yazık ki eğitim alanında ortaya çıkmıştır. Bu anlayışı restore ve rehabilite etmek amacıyla hayata geçirilmek istenen uygulamalar, var olan sorunları daha da katmerleştirip çözümsüz bırakmaktadır. Eğitim adına bir şey mi yapmak istiyorsunuz, inceleyip araştırmadan, dünyanın bir yerindeki herhangi bir toplumun uygulamasını örnek almak için YÖK başkanına emir vermekten değil, 12 Eylül artığı bir kazulet olan YÖK’ü kaldırmaktan başlayalım. Gelin eğitim sürecinin bütün bileşenleriyle birlikte, eğitim biliminin ve insanlığın ortak kazanımlarının işaret ettiği ilkeler çerçevesinde, toplumun ihtiyacı olan bilimsel, kamusal, parasız, laik, anadilinde eğitimi nasıl hayata geçirebileceğimizi konuşmaya başlayalım. 

Yapılması gereken, eğitim biliminin ilkelerine uygun şekilde, insanlık tarihinin ortak değerlerine sahip, kendi aklıyla özgürce düşünebilen, toplumsal ve siyasal yaşamın her alanında dil, din, sınıf ve cinsiyet farkı yaşamaksızın eşitçe ve özgürce var olabilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim sistemi emir komuta sistemi ile kurulamaz. Aklın, bilimin, tarihin, felsefenin ve toplumsal kültürün izlerini sürmektir. Yüzlerce yıllık deneyimlerden ders almayı, özgürleştirici bir ufka sahip olmayı gerektirir. Eğitimin tüm bileşenleri ile eşit koşullarda hazırlanmış, geliştirici tartışmalar üzerinden planlamayı gerektirir.

Sevtap Akdağ Karahalı
Eğitim Politikaları ve Kültür Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
5 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir